web analytics
קטגוריות
חזון ופוליטיקה מקרא

והיה ביום ההוא : נבואות אחרית הימים מישעיהו ומיכה ועד לדוד בן גוריון

האם האמין בן גוריון בנבואות אחרית הימים בתנ"ך ?

בהחלט כן.

. האם הוא האמין במשיח ? 

התשובה היא :בהחלט לא.

קטגוריות
חזון ופוליטיקה פוליטיקה

הקונפדרציה כנגד האימפריה

כמה הירהורים על ההווה על העתיד ועל העבר הרחוק. האם יכולות המדינות הקטנות של האיזור להתאחד ולבלום את האימפריות הענקיות המטורפות שצצות בו ?