web analytics
קטגוריות
מיסטיקה ותופעות מוזרות

האותיות שעימן נברא היקום:הצעה חדשה לפירוש משמעויות "ספר יצירה"

   במוזיאון הקומיקס והקריקטורה בחולון  הוצגה תערוכה של שני קריקטוריסטים בוריס ארנבורג וסרגי סיצ'נקו תערוכה של קריקטורות המבוססות על האלף בית העברי. ולאור חשיבות אותיות האלף בית ביצירתם התפרסם בקטלוג התערוכה גם מאמר זה על אותיות האלף בית והספר הכישופי –מיסטי הקדום ספר יצירה. וכאן במאמר זה אני מעלה את התיאוריה שלי שבה אני מנסה […]