web analytics
קטגוריות
גנלוגיה הרצאות

ההשקה לספר "הגאון מווילנה והשפעתו ההיסטורית על תהליך הגאולה " מאת ד"ר אריה מורגנשטרן

אירוע השקה בהנחייתי לספרו החדש של החוקר ד"ר אריה מורגנשטרן "הגאון מווילנה והשפעתו ההיסטורית על התהליך המשיחי ".