web analytics
קטגוריות
שירה

חלומו של אריאל זילבר: ניתוח של הפזמון "חולם"-חיים מזר

חיים מזר מנתח את הפזמון של אריאל זילבר "חולם".

קטגוריות
שירה

האמונה של אריאל זילבר: ניתוח הפזמון "מסך עשן"-חיים מזר

חיים מזר מנתח את הפזמון הידוע של אריאל זילבר "מסך עשן".

קטגוריות
מוזיקה

היאוש של אריאל זילבר: ניתוח הפזמון "הנה אנחנו המיואשים "-חיים מזר

חיים מזר מנתח את פזמונו התנ"כי הידוע של אריאל זילבר "הנה אנחנו המיואשים".

קטגוריות
מוזיקה

הטרגדיה של בטי בם: ניתוח הפזמון הידוע של אריאל זילבר

חיים מזר מנתח את הפזמון הידוע של אריאל זילבר "בטי בם".

קטגוריות
שירה

עצבותו של יעקב רוטבליט: ניתוח הפזמון "אני שוכב לי על הגב"-חיים מזר

חיים מזר מנתח את הפזמון הידוע של יעקב רוטבליט "אני שוכב לי על הגב".