web analytics
קטגוריות
קולנוע

המלכה אסתר והמלך אחשוורוש -כוכבי קולנוע : כל העיבודים הקולנועיים של מגילת אסתר

לרגל חג הפורים : סקירה על כל הסרטים על סיפור מגילת אסתר וגם על המלך אחשורוש לבדו כמנהיג האימפריה הפרסית הנלחם ביוונים.