web analytics
קטגוריות
ספרות ילדים

עם גנט הילדה מאתיופיה

בין שאר עיסוקי  אני מתנדב באגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה ועונה שם במדור קבועעל שאלות שונות הנוגעות ליהודי אתיופיה.( וכמה שאלות כאלו אפשר למצוא כאן :העבדים של יהודי אתיופיה וגם ב- מאתיופיה ועד לכפר בתיה  ) והנה עוד שאלה כזאת שהיגיעה לאחרונה : שאלה: כילדה קראתי את הספר גנט מאתיופיה (ומאז הוא נעלם לי) ומיד לאחריו […]