web analytics
קטגוריות
מיסטיקה ותופעות מוזרות

ספר האסטרולוגיה העברי הראשון-על ספר יצירה:מאמר בפרויקט "ספר יצירה"

פרופסור מאיר בר אילן חוקר את מהותו של הספר הקדום והמסתורי "ספר יצירה" ומבקר את דיעותיו של החוקר יהודה ליבס בתחום זה.

קטגוריות
מיסטיקה ותופעות מוזרות

אסטרולוגיה ופוליטיקה

    שנת 2009 נפתחת ובמשך כל שנה  מזה כ20 30 שנה לפחות היה מקובל שכלי התקשורת השונים מלאים בתחזיות לגבי השנה הבאה של קוראים בכף היד וכל מיני אמצעי חיזוי אחרים. אז לרגל השנה החדשה הנה כתבה על ההשפעה של האסטרולוגיה והחיזוי על הפוליטיקה והמדיניות לאורך הדורות  ונדון בשאלה האם הפוליטיקאי הישראלי אהוד ברק נחזה בנבואה […]