web analytics
קטגוריות
קולנוע

המנפיש : הסרט "בעל החלומות " ויוצרו יורם גרוס

סיפורו של "בעל החלומות " סרט הבובות והאנימציה הראשון שנוצר בישראל ב-1962 והאחרון למשך שנים רבות,ואחד הסרטים הבודדים לצערנו שנוצרו בישראל על נושא מקראי. ואתאר גם את הקריירה המדהימה של יוצר "בעל החלומות " יורם גרוס שהחל את הקריירה שלו בפולין המשיך אותה בישראל וסיים אותה באוסטרליה כגדול יוצרי האנימציה ביבשת זאת. 

קטגוריות
היסטוריה

אל סיד נגד האיום האיסלאמי

סיפורו של אל סיד הגיבור הספרדי המפורסם ביותר של ימי הביניים והסרט המצוייר שנעשה עליו.