web analytics
קטגוריות
מדע שירה

המהפכה המדעית דרך עיניו של פיליפ רוזנאו

  פיליפ רוזנאו הוא משורר יוצא דופן,  הוא מתמטיקאי בכיר  במקצועו ( פרופסור למתמטיקה באונ' תל אביב ) ששולח את ידו בשירה ,ומחבר בכך בין שתי התרבויות המדעית-מתמטית  והספרותית הומנית שיש שטוענים שהן נפרדות לחלוטין ושוב לא ייתכן קשר בינן.   נראה שרוזנאו רואה במתמטיקה ובשירה שתי שפות שאיתן הוא יכול להתבטא במידה שווה. חלק משיריו  […]