web analytics
קטגוריות
סיפורת היסטורית

כוהנת הירח הקטנה : סיפור היסטורי על המשוררת הראשונה אנהדואנה מאת דורותי מרגרט סטיוארד תרגם יצחק לבנון

לפניכם סיפור לילדים על אנהדואנה המשוררת הראשונה בהיסטוריה האנושית הידועה בשמה וכיום גיבורה פמיניסטית נערצת.