web analytics
קטגוריות
מיסטיקה ותופעות מוזרות

אורי גלר :סאגה של משיח מטעם החייזרים

הופיע בשני חלקים באתר "האייל הקורא " חלק א' חלק ב'   גירסה חדשה של המאמר הקלאסי שהחזיר את אורי גלר לתודעה הציבורית ,סיפורו  של  מכופף הכפיות האיש שכמו יצא מחוברות הקומיקס ,שתיקשר עם החייזרים שהכריזו עליו כמשיח קוסמי  ונאבק מאבק אין סופי עם היריב הנצחי הקוסם הנורא "רנדי המדהים ".   . אני הבן […]