web analytics
קטגוריות
קומיקס

זאב אנגלמאיר המאייר הלאומי

      זאב אנגלמאיר "פסל המאייר הלאומי" לקוח מ"סירופ 3" 2007. החלום הרטוב הגדול ביותר של המאייר הקריקטוריסט והקומיקסאי  זאב אנגלמאייר הוא שיום יבוא ובחוף תל אביב יוקמו ארבעה  ראשי ענק של המאיירים הגדולים ביותר של ישראל לדורותיהבדומה לראשי הנשיאים בהר ראשמור בארה"ב. ואחד מהראשים האלו יהיה כמובן של זאב אנגלמאיר שיוכר סוף סוף  בעיני […]