web analytics
קטגוריות
ספרות פופולארית

הגנגסטר אל קאפונה -הגירסה הישראלית : סדרת אף בי איי מאת "ארצ'י ברמן"

סיפורו של אל קאפונה גנגסטר על בשיקאגו של שנות העשרים שהפך לאגדה אמריקנית נערצת ,וסיפור חייו שימש כבסיס לסדרת חוברות בישראל של שנות השישים .סדרה שיוחסה לסופר מערבונים אמריקני בשם "ארצ'י ברמן" אבל באמת הייתה פרי יצירתו של סופר ישראלי בשם מירון אוריאל.והיא היוםמבוקשת מאוד בידי אספנים.