web analytics
קטגוריות
מקרא סיפורת היסטורית ספרות יפה

סופר העבר : הרומנים ההיסטוריים של יוסף אריכא

סיפורו של כותב הרומנים ההיסטוריים הגדול משנות החמישים יוסף אריכא.

קטגוריות
סיפורת היסטורית

אלכסנדר והכלב הפילוסוף:על הספר "הכובש והכלב "

יקי מנשנפרוינד פילוסוף צעיר כתב רומן היסטורי פנטסטי על חייו של הפילוסוף המפורסם דיוגנס שהעדיף ובצדק כלבים על בני אדם ודיבר עם אלכנסנדר הגדול כשהוא יושב בחבית.

קטגוריות
היסטוריה

אלכסנדר הגדול מכולם

סקירה על סרטו מ-2004 של אוליבר סטון על הכובש הגדול מכולם והשנוי במחלוקת שבכולם ,אלכסנדר הגדול.