web analytics
קטגוריות
ספרות פופולארית

צעקנותו של אלי הירש-עמוס אדלהייט

המבקר עמוס אדלהייט בוחן ומנתח את שירתו של אלי הירש.

קטגוריות
שירה

המוטו של אלי הירש- סקירה על הספר "מוזיקה חדשה" מאת ירון ליבוביץ'

ירון ליבוביץ' סוקר ומבקר את ספר השירה של אלי הירש "מוזיקה חדשה".