web analytics
קטגוריות
ריגול

פטריק קים איש הקראטה והסמוראי השחור נגד איש הקומנדו וסוחר המוות אוטו סקורצני

כמה מהספרים היותר טובים בסדרת "איש הקראטה -פטריק קים "היו תרגומים עיבודים של ספרים אמריקניים אמיתיים על סוכן חשאי שחור .ואחד מהם אף הוסרט לסרט שזכה להצלחה גדולה בשנות השבעים. אלא שהמתרגם והמעבד של הספרים לעברית אליעזר כרמי הוסיף וכתב ספר אחד נוסף שאף התעלה עליהם שעסק במאבקו של הסמוראי השחור בסוחר נשק בינלאומי שאינו אלא לוחם הקומנדו הנאצי המפורסם וגם סוחר נשק ואפילו סוכן של "המוסד" אוטו סקורצני. סקורצני הנ"ל אכן התפגר בדיוק כשיצא הספר לאור ביולי 1975. האם היה קשר בין הדברים?