web analytics
קטגוריות
ספרות פופולארית

אליסטיר מקלין מדבר!

לציון מאה שנה להולדתו של סופר המלחמה המתח וההרפתקאות הסקוטי המפורסם אליסטיר מקלין אולי סופר המתח המצליח ביותר באמצע המאה ה-20 הנה שלושה ראיונות עימו שפורסמו בעברית.