web analytics
קטגוריות
מדע בדיוני ספרות פנטזיה

האם האלים הם רק בני אדם ? : יצירתו של רוג'ר זלאזני מאדון האור ועד אמבר

סופר הפנטזיה האמריקני המצליח ביותר בישראל במשך שנים היה רוג'דר זילאזני שאהב לתאר בספריו בני אדם כמוני וכמוכם שהם במיקרה גם אלים.