web analytics
קטגוריות
ארצות ועמים

המלכה אליזבת השנייה כמלכה שיאנית של כל הזמנים בבריטניה

המלכה של בריטניה אליזבת השנייה שברה כל שיא ידוע בתולדות בריטניה של אורך מלוכה ויש לה נוכחות גם בתרבות הפופולארית ואפילו בספרות הפופולארית העברית למרות היותה דמות משעממת למדי.

קטגוריות
ספרות פופולארית

מהמלכה אליזבת השנייה באנגליה ועד לקפה "תמר " בתל אביב

  ביום שבו נישאות עיני כל העולם לאנגליה לנישואי נכדה של מלכת בריטניה עם בחירת ליבו ,זה הזמן לחזור ליצירת הספרות הבולטת ביותר שנכתבה בכל שפה על מלכת בריטניה אליזבת השנייה . ספרו של יורם קניוק "המלכה ואני " היצירה שמתארת את האישה הבשר ודם מאחורי דמות הבובה נושאת הנאומים. ספר המתאר את מסע חיפושיה […]