web analytics
קטגוריות
היסטוריה

שש נשותיו של הנרי השמיני ( וגם בתו "מרי אשת הדמים ")

סקירה על המלך האנגלי צמא הדם הנרי השמיני על ששת נשותיו שהוא הוצאי להורג שתיים מהן וגם על הספר "בן המלך והעני" של מרק טויין שעוסק בבנו מאחת מנשים אלו.