web analytics
קטגוריות
היסטוריה

רחל אחותו של הגואל

הספד על רחל רלב"ג מאת אחיה החורג בן אימה אליהו לנדה.הפריט היחיד שממנו אפשר ללמוד כיום שהיא חייתה אי פעם.  יש אנשים שמשאירים את חותמם על העולם בספרים ,ביוזמות שונות ,במבצעים . עליהם כותבים ואותם זוכרים. ויש אנשים (והם הרוב המוחלט ) שחיו  פעלו ,סבלו ושמחו ומתו ונשכחו כאילו לא היו מעולם. .אלא אם כן כעבור […]