web analytics
קטגוריות
תיאטרון ודרמה

המלך -סיפור הפגישה האחרונה של דודו טופז

באוגוסט 2009 נפגשתי עם דודו טופז לשיחה מעניינת ביותר ,טופז רצה שאכתוב ספר על חייו כפי שיכלו להיות.זאת הייתה ככל הנראה הפגישה האחרונה שקיים לפני ..שהמשטרה החלה לחפש אותו.
לפניכם תיאור הפגישה שימשה כבסיס למופע בהשתתפות א.ב. דן.