web analytics
קטגוריות
דת ואמונה ספרות פופולארית

יהדות = סקרנות : אלוף הראבן היהדות והאלילות.

לאחרונה יצא לאור בהוצאת "ידיעות אחרונות"  ספרו של אלוף הראבן "לדעת שאיננו יודעים " ספר יוצא דופן שבו הוא מציע משמעות חדשה ורדיקלית ליהדות, כאמונה שמבטאת את הסקרנות והחיפוש שאינו נפסק לעולם  לעומת הפאגאניות שמבטאת את השאננות וחוסר הסקרנות הטמונים באדם. אלוף הראבן הוא אחד ההוגים והפרשניים הפוליטיים והבטחוניים הנחשבים ביותר בישראל , ובנוסף הוא בעלה […]