web analytics
קטגוריות
מוזיקה

הדרכים של אלון אולארצ'יק: ניתוח הפזמון "היא הולכת בדרכים "-חיים מזר

חיים מזר מנתח את הפזמון הידוע של אלון אולארצ'יק "היא הולכת בדרכים".