web analytics
קטגוריות
ספרות יפה

האישה מול האלוהים :התיאולוגיה של לימור שריר

ראיון עם לימור שריר רופאה ומלכת יופי בעברה וסופרת מוכשרת.

קטגוריות
היסטוריה

יש אלוהים ! : הישות העליונה על פי ישראל רינג

ישראל רינג היה היסטוריוסף שהתפרסם ביזכות רונן אירוטי במיוחד שכתב "אילונה". אבל יצירותיו המעניינות ביותר היו הספרים שבהם ניסה לקבוע את החוקיםש ל ההיסטוריה וספרו האחרון שבו טען שאלוהים הוא ישות מוגבלת ביכולותיה.