web analytics
קטגוריות
Uncategorized

הקיבורג של אלגיס בדריס -סקירה על ספר ריגול ומדע בדיוני קלאסי "תעלומת הנשק הסודי "

סקירה על ספר ריגול ישן ונשכח שהוא גם ספר מדע בדיוני קלאסי שהופיע בהוצאה נידחת ,סיפור של סופר מדע בדיוני אמריקני מפורסם על מדען שגופן מושחת בתאונה והוא מוחלף בגוף מיכני ונהפך לקייבורג. אחד הסיפורים הראשונים ועדיין החשובים ביותר מסוג זה.