web analytics
קטגוריות
תרבות

שובה של איריס יער אדלבאום

גלישה באתר קדמה גילה את הדיון המעניין הזה עלי בין  הסופר מואיז בן הראש ובין הבלוגרית איריס יער אדלבאום שאני מביא אותו כי אני חושב שיש בו עניין גם לקוראי "רשימות"  : איריס: אלי אשד, בחור שכותב ברשימות כלל את שמי בפוסט שלו על :קונספירציות רבין, בתור אחת – קונספירטיבית "שמאשימה את הציונות בכל דבר […]