web analytics
קטגוריות
קומיקס

מגרינלנד לאמריקה :עלילות אריק האדום והויקינגים בסיפור מצוייר

סיפור קומיקס היסטורי יוצא דופן על הויקינגים הקדומים ומסעותיהם שפורסם בשבועון :"הארץ שלנו "בשבועות שלפני ואחרי מלחמת ששת הימים על המגלה של האי גרינלנד אריק האדום ועל בנו ליף אריקסון שהיה בין המגלים הראשונים של יבשת אמריקה.

קטגוריות
ארצות ועמים ספרות פופולארית

איסלנד :האי בקצה העולם

סקירה על מותחן המתרחש באי המרוחק איסלנד ועל ספרים העוסקים באיסלנד ובתרבות האיסלנדית בכלל.