web analytics
קטגוריות
ארכיאולוגיה

מבצע ההפיכה האמונית :המלך יהוא באמנות בספרות ובשירה ובתיאטרון

המלך יהוא במאה התשיעית לפני הספירה ביצע הפיכה אמונית רצחנית בממלכת ישראל .הוא רצח והשמיד את בני המשפחה המלכותית ואת כוהני הבעל. אבל לא הסתפק בכך. הוא שינה לא רק את השושלת השילטונית אלא גם את פנתיאון האלים השולטים בממלכה והפך את האל ה' שעל שמו נקרא שהיה עד ימיו אל מישני לאל העליון בממלכת ישראל.
אגב כך אמן אשורי צייר את התמונה האולי אותנטית היחידה של מלך תנכי שקיימת.אלא שבתמונה המלך רב הפעלים מוצג כמי שמנשק את רגלו של מלך אשור .לא בדיוק תמונה שתרשים את הדורות הבאים לגבי יהוא.
וכיום הוא זכור בעיקר כמי שחיסל את המלכה הזקנה איזבל .
יש הרבה מה להגיד על יהוא ויוצרים מהתנ"ך ועד גלעד עברון המחזאי ואילן ברקוביץ' המשורר היה להם הרבה מה להגיד עליו .
אז הנה רשימה על כך :

קטגוריות
שירה

חירובו של אילן ברקוביץ'-יואב עזרא

אילן ברקוביץ' לשעבר משורר אחד מני רבים הפך למבקר השירה של עיתון "הארץ" וכתוצאה לדמות בולטת אם גם לא אהודה בסצינת השירה. בין השאר הוא זכה לכבוד הגדול של התקפה ארסית מהעורך ומבקר השירה גבריאל מוקד באתר זה שבה הוגדר בין השאר כ"אפיגון עלוב של אפיגון עלוב".

עם זאת בסצינת השירה שום דבר הוא לא נתחי והכל יכול להשתנות עם ספר חדש ( או שלא…)

יואב עזרא מי שהיה קשור לאותה ההתקפה החליט להעריך מחדש את אילן ברקוביץ' כמשורר

קטגוריות
שירה

טרובדור או מנדרין ? :על שירתו של אילן ברקוביץ'

המשורר -אקדמאי מנהל פרוייקט האנציקלופדיה -העברית החדשה -אילן ברקוביץ' פירסם בימים אלו ספר שירה חדש שמעורר שאלות מעניינות לגבי זהותו ולגבי יחסו לשירה .