web analytics
קטגוריות
סיפורת היסטורית

חייה של אישה כשפנית :על כומיש בת מחלפתא

סקירה על רומן היסטורי של דורית קידר על מכשפה יהודיה ( אמיתית והיסטורית בהחלט) במאה החמישית לספירה התקופה שבה מתמוטטת הקיסרות הרומאית המערבית.