web analytics
קטגוריות
Uncategorized

אחיה השילוני ואשת ירבעם :סיפור על ימי ירבעם בן נבט מאת יוסף בן פנחס עוזיאל

עוד סיפור בפרוייקט הסיפור התנ"כי והפעם על ימי המלך ירבעם בן נבט ואישתו שבאה לקבל מזור למחלת ילדה מהנביא אחיה השילוני אך זה מסרב לסייע.