web analytics
קטגוריות
ספרות פופולארית פוליטיקה קונסספירציה

ההונאה הבולגרית":הודעת פתיחה

דיון במותחן /שאותו אני כותב בימים אלו ומזכיר מאוד את אירועי השעה.עד שהוא נראה כמתבסס עליהם.