web analytics
קטגוריות
טלויזיה

שנות השבעים החלופיות : סדרת "בקצב הקצב".

סקירה על סדרת טלוויזיה ישראלית מוזרה במיוחד מראשית המאה הנוכחית .סדרה על נערים נוסטלגיים לעבר של סוף האלף הקודם…