web analytics
קטגוריות
היסטוריה חלופית

אני וההיסטוריה החלופית :לזכרו של אורי רדלר

הסופר המתרגם והעורך אורי רדלר נפטר השבוע הוא יזכר הודות לספרו "לו" היסטוריה חלופית ראשונה מסוגה של מדינת ישראל.

קטגוריות
היסטוריה חלופית

לו היו "יקום תרבות " ואלי אשד קיימים במציאות חלופית של מדינת ישראל

סיפור של היסטוריה חלופית. האם גם במציאות אחרת של מדינת ישראל היה אלי אשד מקים את מגזין "יקום תרבות ? התשובה היא בהחלט כן.