web analytics
קטגוריות
ספרות יפה

מכורים לסיני: סקירה על "שכרון סיני" של אורי לוי

כניסה למכרה " שיתף אותה בחוויה " מעלה לי בדרך כלל את הדופק ". "לכבוד מה?" ..מצד אחד ,אולי ,תחושה של ראשוניות ,של חקירה ,של חשיפה . מצד שני בהכרח ,התחברות עם תרבות עתיקה ,קצת מסתורית .הזדמנות לגלות מה שאנשים כבר ידועים אלפי שנים ". ( ( מתוך "שכרון סיני " מאת אורי לוי , […]