web analytics
קטגוריות
טלויזיה

תמונות יפואיות :סדרת הטלוויזיה

"תמונות יפואיות " הייתה סדרת פשע קומית מוצלחת מאוד על פי סיפורי יפו של מנחם תלמי על עולם הפשע של העיר יפו.והנה סקירה עליה.