web analytics
קטגוריות
מיסטיקה ותופעות מוזרות

כל האמת על אגודת הקוסמים

דיון על פרשת סכסוך באגודת הקוסמים בעד ונגד הקוסם הישראלי המפורסם מכולם אורי גלר.