web analytics
קטגוריות
ספרות ילדים

שלושים שנות "האי ברחוב הציפורים " מאת אורי אורלב

אורי אורלב בימים אלו יצאה  לאור מהודרת שלושים השנה של הספר "האי ברחוב הציפורים "מאת אורי אורלב ,ספר הילדים הידוע המוערך והמתורגם ביותר לשפות שונות שניכתב אי פעם על תקופת השואה.ספר שגם הומחז והוסרט.ובו סיפורו של ילד נאלץ להתמודד עם החיים לבדו בדירת מיסתור נידחת בגטו וורשה הכבוש בידי הנאצים. והנה מאמר חגיגי על הספר […]