web analytics
קטגוריות
ספרות פופולארית

אם אין אורז תאכלו קאויאר – ספר הדרכה לקונספירטורים:"קרטל האורז" מאת יוסי אזוב

סקירה על מותחן ישראלי מרתק שמתאר מזימת קשר מזעזעת לצמצם את אוכלוסיית העולם על ידי הפצת מגיפה.יוסי אזוב  מביא את סיפורה של קבוצת אנשי ימין בארה"ב המבקשת להיפטר מכמויות עודפות של בני אדם בעולם באמצעות הנדסה גנטית. מותחן שהוא כל כך אנטי אמריקני ואנטי קפיטליסטי  שניתן לתמוה אם הוא משקף באיזו שהיא צורה את רוח התקופה.