web analytics
קטגוריות
ביטחון וצבא

איש הסגולה : אילו היה אורד וינגייט הרמטכ"ל הראשון של צה"ל

מה היה קורה אילו אורד ונגייט "הידיד" מגדולי הקצינים הבריטיים במלחמת העולם הש/נייה וידיד המפעל הציוני היה עומד בראש צה"ל במלחמת העצמאות כפי שתיכננו מנהיגי הישוב ?

קטגוריות
ספרות ילדים

מנהרת הזמן של רמת אילן :על עודד בצר

סקירה על סופר הילדים ושכן שלי בילדותי עודד בצר שבין שאר ספרים כתב סדרה על ילדים בנוסעים במנהרת זמן אל העבר הרחוק.