web analytics
קטגוריות
מדע בדיוני

באק רוג'רס וגנבי האופנה של המאה ה-25

רחוק בעתיד של המאה ה-25 תעשיית האופנה תמשיך להתקיים ולשגשג. וזה אומר שגם גנבי אופנה יצוצו גם הם ובאק רוג'רס יאלץ להיאבק בהם.

קטגוריות
מדע בדיוני עתידנות

האופנה העתידנית של שנת 2018 על פי הסרט "רולרבול " ושבועון "העולם הזה"

בשנת 1975 הקדיש השבועון הישראלי "העולם הזה "מאמר גדול לתיאור האופנה העתידנית בשנה הרחוקה 2018 כפי שתוארה בסרט העתידני "רולרבול".
וכעת כששנת 2018 מתקרבת זה הזמן לבחון עד כמה ההמאמר על אופנת העתיד אכן דייק אם בכלל.