web analytics
קטגוריות
היסטוריה

כולם היו ילדיו -איריס יוטבת על אוסקר ורשימת שינדלר

שבוע לפני פרסום רשימה זאת עזבה את העולם הזה מזכירתו של המציל המפורסם של יהודים בשואה אוסקר שינדלר.היא הייתה בת 107. ולציון זה ולציון יום השואה הנה אחד המאמרים הטובים ביותר שפורסמו אי פעם בעברית ובכל שפה אחרת על מציל היהודים השנוי במחלוקת אוסקר שינדלר, נוכל ערמומי ובוגדני שהיציל מאות יהודים.וסיפורו הפך למפורסם הודות לסרטו הקלאסי של סטיבן שפילברג. אבל דמותו נשארה שנויה במחלוקת עד היום.