web analytics
קטגוריות
שירה

טעם הכאב של אום כולתום-יואב עזרא

יואב עזרא חובב גדול של שירה עברית פונה הפעם לשירה הערבית ואל הזמרת הערבית הידועה מכולם אום כולתום ובהזדמנות זאת נזכר במשורר היווני תושב אלכסנדריה קוואפיס..