web analytics
קטגוריות
קולנוע

לוחם נועז תחילה וכוכב קולנוע הרבה אחר כך: אודי מרפי החייל המעוטר ביותר של הצבא האמריקני

סיפורו של הלוחם המעוטר ביותר של ארה"ב במלחמת העולם השנייה ובכל הזמנים ,אודי מופרי בחור צעיר שלאחר המלחמה הפך לכוכב קולנוע ובראש ובראשונה התפרסם בסרט שבוגילם את עצמו כגיבור מלחמה .