web analytics
קטגוריות
מדע בדיוני

"הזקיף" התרגום הראשון לעברית : לרגל מלאת חמישים שנה ל-" 2001 אודיסאה בחלל"

לפניכם התרגום הראשון בעברית,מ-1954! של סיפור המדע הבדיוני המפורסם של ארתור קלארק" הזקיף" סיפור ששימש כבסיס לאחד מגדולי סרטי המדע הבדיוני "2001 אודיסאה בחלל" בבימוי של סטנלי קובריק. סרט שלהקרנתו הראשונה באפריל 1968 מלאו בימים אלו חמישים שנה.