web analytics
קטגוריות
סיפורת היסטורית

הבדיה הספרותית והמציאות ההיסטורית מאחורי הרומן " נדודי עמשי השומר" של יעקב רבינוביץ-מאמר קלאסי מאת פרופסור נורית גוברין

סקירה פרטנית של חוקרת הספרות נורית גוברין על המציאות ההיסטורית הלא בדיונית מאחורי סיפור חשוב של הסופר העברי יעקב רבינוביץ " נדודי עמשי השומר " על פרשיה היסטורית מדהימה : חיפושיו של איש אירגון "השומר" בחצי האי ערב אחרי שבט יהודי אבוד. איש אירגון "השומר" מודל לדמותו של "עמשי השומר" " גיבורו של יעקב רבינוביץ. […]

קטגוריות
היסטוריה

בבוקר לח בשנת תרל"ח -המלחמות על "הבלדה על יואל משה סלומון "

סקירה על הפזמון המפורסם של יורם טהר לב שמתאר את הקמתה של פתח תקווה ועל האמת ההיסטורית שמאחוריו שעליה יש גרסאות שונות.