web analytics
קטגוריות
תיאטרון ודרמה

הלילות האבודים של אהובה צדוק- ביקורת דיסק של אהובה צדוק מאת ירון ליבוביץ'

ירון ליבוביץ נזכר מזכיר וסוקר דיסק של שיריה הקלאסיים של הזמרת אהובה צדוק.