web analytics
קטגוריות
ספרות פופולארית

המשימה ברלין :המזימה מתקפה ביולוגית -עלילות הסוכן החשאי קווילר מאת אדם הול

סקירה על אחת מסדרות הריגול הבריטיות המעולות ביותר ""סדרת "קווילר " סוכן חשאי שזה אינו שמו האמיתי שנכתבה בידי "אדם האל" סופר שזה אינו שמו האמיתי. סדרה שהספר הראשון והידוע ביותר שלה "עסק בניסיון ניאו נאצי להשתלט על אירופה והמזרח התיכון תוך שימוש במלחמת חיידקים .