web analytics
קטגוריות
ריגול

סוף העולם -אדי קונסטנטין ואדי קרסון

לציון מלאת שנתיים לפרוץ מגיפת הקורונה שיש אינדיקציות מסויימות שמוצאה אולי במעבדה בסין,הנה סקירה על סדרת "סוכן חשאי אדי קרסון "סדרת ריגול ישראלית מוצגת כמתורגמת שגיבורה התבסס על הדמות של השחקן האמריקני הצרפתי הידוע אדי קונסטנטין שאחד מספריה עסק באיום בקטריולוגי המזכיר את הקורונה בשנת 1965. אלא שסדרה זאת הייתה בעייתית מאוד.אחד מספריה היה פלאגיאט של ספר בריטי ידוע.וספר אחר שימש בעצמו בסיס לפלגיאט בסדרה אחרת .