web analytics
קטגוריות
היסטוריה

מכבסת המילים :נועה גרינברג נגד יואב גלבר

התקפה ארסית של היסטוריונית "חדשה" נועה גרינברג על ההיסטוריון "הישן " יואב גלבר רק מראה עד כמה בעייתית המתודולוגיה בה משתמשים ההיסטוריונים "החדשים " הפוסט מודרניים".

קטגוריות
היסטוריה

מה קרה לעולם המוסלמי ?

   לאחרונה פורסם בעברית ספרו של המזרחן המפורסם ביותר בעולם ברנארד לואיס "משבר האיסלאם :ממלחמה מקודשת לטרור רצחני" ספר שמנסה להסביר מה בעצם קורה בעולם המוסלמי שמסביבנו ולמה זה מהווה סכנה לעולם כולו . בזמן שבעולם המוסלמי כולו השתוללו הפגנות ענק כנגד קריקטוריסטים שהעזו להתייחס שלא בכבוד לנביא מוחמד, (הפגנות שכעת נראה שהן פרי הסתה […]